GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

_____________________________________